Kampania reklamowa

Kampania reklamowa jest to proces polegający na urzeczywistnianiu koncepcji reklamowej przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie kampanii reklamowej poprzedza dokonanie analizy rynku, na którą składa się: analiza produktu, badanie grupy konsumentów. Do podstawowych czynności w przygotowaniu kampanii reklamowej należą:

  • ustalenie wysokości sumy na jej przeprowadzenie,
  • ustalenie planu kampanii reklamowej,
  • określenie nośników z jakich należy korzystać w czasie jej prowadzenia,
  • Istotne znaczenie ma także wybór podstawowej idei reklamowej, która ma stanowić myśl przewodnią całej kampanii reklamowej.

Podstawowa idea reklamowa jest wyrażana bądź w postaci sloganu reklamowego (np. sukces jest sumą faktów) bądź w formie eksponowania określonej cechy charakterystycznej produktu (np. wielkość), która odróżnia dany towar od towarów konkurencji. Realizacja kampanii reklamowej polega na tworzeniu środków reklamowych, lokowaniu ich w odpowiednich środkach przekazu, sprawdzaniu, czy ukazały się zgodnie z umową, oraz na badaniu ich skuteczności, a także badaniu działalności reklamowej konkurentów.

Stosowanie kampanii reklamowej ma na celu zwiększenie sprzedaży w znacznym stopniu. Siła oddziaływania takiej kampanii jest znacznie większa, szczególnie jeżeli jest przeprowadzona na podstawie dobrze opracowanej strategii.

Media reklamowe różnią się ekspresją, zasięgiem terytorialnym, częstotliwością przekazu oraz kosztem przekazu. Najbardziej uniwersalna w tym zakresie jest telewizja, która posługuje się obrazem, kolorem, ruchem, dźwiękiem i słowem. Ma również duży zasięg. Natomiast koszt reklamy telewizyjnej jest wysoki, a czas reklamy krótki. Radio zapewnia szeroki zasięg, jest stosunkowo tanie ale reklamy są krótkie i giną w szumie informacyjnym. Gazety są elastyczne, a reklama tania i szybka. Jakość reklamy jest jednak niska za względu na złą jakość papieru i nadmierna liczbę reklam, głównie w kolorze czarno-bialym. Reklama outdoor w miejscach publicznych ma niewielki lokalny zasięg, ale długi czas ekspozycji. Nie zawiera jednak dużej liczby informacji, a po pewnym okresie nie jest estetyczna.

Miejsce sprzedaży jako medium reklamowe ma znaczenie tylko dla potencjalnych nabywców i przechodniów lecz zawsze wywiera wpływ na decyzję zakupu. Jednakże największym od dziesięcioleci wyzwaniem dla wszystkich profesjonalistów marketingu stało się poznanie specyfiki i praca z tym fundamentalnie odmiennym od wszystkich znanych do tej pory medium – Ekrany LED. Wyprzedzają dotychczasowe formy reklamy ze względu na:

  • Długi czas ekspozycji ustosunkowany od częstotliwości wyświetlania
  • Przekaz różnorodnych treści (produktów, usług, miejsc, imprez) w jednym czasie emisyjnym.
  • Ekrany usytuowane są w strategicznych miejscach regionu przy sygnalizacji świetlnej, przejściach, przystankach.
  • Zdecydowanie niższy koszt emisji reklamy w porównaniu do tradycyjnych mediów.
  • Wyróżniają się spośród innych nośników ze względu na intensywność światła.

Od zrozumienia istoty oraz rangi reklamy zależy przyszły sukces globalnej oraz regionalnej ekspansji firmy.