Jak przygotować spot?

Spoty powinny być przygotowane estetycznie i czytelnie. Reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy, treści dyskryminujących rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość. Nie mogą być realizowane w sposób, który naraziłby na uszczerbek obiekty o znaczeniu historycznym lub artystycznym.

Podczas realizacji zdjęć filmowych należy uwzględnić przekątną ekranu 16/9 (obraz panoramiczny). Materiał w innych proporcjach nie dopasuje się do ekranu i w efekcie obraz będzie obcięty lub z czarnymi pasami (kaszetami) po lewej i prawej stronie ekranu.